MADDE 1 – KONU:

İşbu ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’nun konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını [internet sitesi] İnternet Adresi üzerinden yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince SATICI tarafından ALICI’nın Kanun, Yönetmelik ve ileride kurulacak Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) dairesinde hakları ve yetkileri konusunda bilgilendirilmesidir.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Ticari Ünvanı : {FIRMAUNVAN}
Mersis Numarası: 
Adresi : {FIRMAADRES}
Telefon :{FIRMATELEFON}
Fax :{FIRMAFAX}
E-mail:{FIRMAEPOSTA}

 

MADDE 3 – ALICI/FATURA BİLGİLERİ:


Tarih : {TARIH}
Ürün Adı  Adet  Toplam Ürün Tutarı 


Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
 
Ödeme şekli: {ODEMETIPI}
Teslimat adresi: {TESLIMATADRES}
{ODEMETIPI} ile Toplam {ODENENTUTAR}

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

 


Tarih : {TARIH}

Ürün Adı  <tr id='URUNKALEMLERI'></tr> Adet  Toplam Ürün Tutarı 


Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
 
Ödeme şekli: {ODEMETIPI}
Teslimat adresi: {TESLIMATADRES}
{ODEMETIPI} ile Toplam {ODENENTUTAR}

Tarih : {TARIH}

MADDE 5 – GENEL BİLGİLER

  • ALICI, işbu ön bilgilendirme formunun 4. Maddesi ile belirtilen Sözleşme konusu edilecek ürünün temel niteliklerini, satış fiyatını, ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak belirtilen tüm bilgileri okuyup bunlar hakkında bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda kendisine sunulan imkanlarla gerekli teyidi verdiğini beyan edecektir.
  • Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak kaydıyla ALICI’nın yerleşim yerinin SATICI’nın İstanbul’da bulunan adresine uzaklığına göre ALICI’ya veya belirttiği adresteki kişiye teslim edilecektir.
  • Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz ve ayrıca sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICI’nın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu değildir
  • Sözleşme konusu ürünün sevkiyatı onay maili gönderilmeden yapılmaz. Ödeme alınması öncelikle kredi kartı bilgileri ile yapılacaktır. Ödeme alınması esnasında, herhangi bir aksama olması durumunda, ALICI’ya sözleşmede belirttiği telefon/e-posta yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse ALICI’dan bankası ile görüşmesi istenebilir.
  • İnternet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen ALICI nakit, havale, EFT yöntemlerinden birini seçebilir kendisine en uygun bankayı seçip para transferini gerçekleştirebilir. Eğer EFT yapılmışsa, sipariş tarihi olarak, ödemenin hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgilerinin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.
  • Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı veya banka kartından SATICI tarafından gerekli tahsilatın yapıldığı ve satıcı hesaplarına ulaştığı an olarak kabul edilir ve Kanun, Yönetmelik ve Sözleşme ile belirlenen süreler bu andan itibaren işlemeye başlar.
  • Sözleşme konusu ürünün teslimatı için Sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir
  • Sözleşme konusu ürüne ilişkin ALICI tarafından ödemelerin yapılması, ALICI’ya teslimat yapılması vb. durumlar sırasında yaşanabilecek sorunlara veya ALICI’nın her türlü şikayetine çözüm bulmak amacıyla SATICI’nın işbu ön bilgilendirme formunun 2. Maddesinde bildirilen iletişim kanallarına başvuru yapılabilir. SATICI, kendisine gelen başvuruları haftalık mesai saatleri de dikkate alınarak ivedilikle cevaplayacaktır.
  • Sözleşme konusu ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi/banka/ön ödemeli kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI, kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla, ürünü teslim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde SATICI'ya iade etmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
  • SATICI, Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’ya karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 

MADDE 6 - CAYMA HAKKI:

  • ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde işbu ön bilgilendirme formunun 2. Maddesinde belirtilen iletişim kanalları ile SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün işbu ön bilgilendirme formunun 7. Maddesi ile belirtilmiş çerçeve içerisinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içerisinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.
  • Fatura aslı gönderilmez ise; 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin  usulüne uygun yapılmadığı gerekçesi ile KDV ve varsa sair yasal yükümlülüklerin SATICI tarafından iade edilme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.
  • Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

 

MADDE 7 - CAYMA HAKKI’NIN KULLANILAMAYACAĞI HALLER:

  • ALICI’ya teslim edilen ürünün; aşağıdaki ürünlerden biri olması halinde; ALICI işbu ön bilgilendirme formunun 6. Maddesi ile düzenlenen cayma hakkını kullanamaz:
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler.

 

MADDE 8 – GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:

  • ALICI tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI’ya bildirdiği bilgiler SATICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir.
  • ALICI tarafından açıklanan Kredi Kartı bilgileri SATICI tarafından saklanmaz. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek karşılık alınması için kullanılır ve karşılık sonrası sistemden silinir.
  • ALICI’ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, özendirme bilgileri ALICI’ya onayı sonrasında gönderilebilir.
  • ALICI, Sözleşme kapsamında verdiği kişisel bilgilerinin SATICI’nın hizmetlerini sürdürebilmesi amacıyla bulut depolama hizmetleri kapsamında bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular üzerinde tutulabileceğine dair AÇIK RIZA verir.
  • SATICI, ALICI’nın kişisel verilerini ne amaçlarla işlediğini, nerelere aktardığını, ALICI’nın ilgili kişi sıfatıyla haklarını açıkladığı AYDINLATMA METNİ’ni SATICI’nın [internet adresi] İnternet Adresi üzerinden okuduğunu ve incelediğini beyan eder.

 

MADDE 9 – GARANTİ ve İADE

  • Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler her türlü üretim hatasına karşı 1 yıl garantilidir.
  • ALICI, aldığı ürünü, ambalajını tahrip etmeden/bozmadan, ürünü kullanmadan teslim tarihinden itibaren on dört (14) günlük süre içinde teslim aldığı şekli ile iade edebilir.
  • ALICI, aldığı ürünü belirtilen süreler içinde iade etmeden önce, [adres] adresine ürün fatura numarası ve sipariş numaranızı içeren bir e-posta atacaktır.
  • SATICI bahse konu e-postayı aldıktan sonra ALICI’nın ürünü nereye ve nasıl iade edeceğini bildirecektir. Bu bilgiler ALICI’ya iletilmekle birlikte ALICI iade etmek istediği ürünü orijinal ambalajına koyarak SATICI’nın anlaşmalı olduğu [kargo şirketi] ile gönderebilir veya elden belirtilen adrese teslim edebilir. Başka bir kargo şirketi ile teslim durumunda hangi kargo şirketi vasıtasıyla teslim edildiği SATICI’ya [e-posta] adresi üzerinden bildirilecektir.
  • Üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumları tespit edildiği hallerde ve ürünün ALICI’ya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürünün iadesi kabul edilmez.

 

MADDE 10– MÜCBİR SEBEP

  • Sözleşme’nin kurulduğu tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir.  SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 7 (yedi) gün içerisinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

 

MADDE 11 – YETKİLİ MAHKEME:

Kurulacak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değerlere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI

{FIRMAUNVAN}

ALICI

{TESLIMATALICI}
 
Ürün Adı  Adet  Toplam Ürün Tutarı 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
,
Çerez Kullanımı

Web sitemizi kullanmaya devam ederek, gizlilik politikamıza göre çerez kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi için tıklayın.